ICAGENDA_PLG_SEARCH
Pretraga video galerije
Pretraga kontakata
Pretraga sadržaja
Pretraga kategorija proizvoda
Pretraga proizvoda
Pretraga Komentara

Biohemijski sastav Aloje

Da bi razumeli kako Aloja Vera deluje na organizam neophodno je pogledati fizički i hemijski sastav biljke. Kod lista Aloja Vere razlikujemo agense i sastavne delove spoljašnjeg dela lista i gel iz unutrašnjosti biljke. Zahvaljujući rezultatima najnovijih istraživanja, "Forever Living Products" fizičkim putem izdvaja izvanredan lekoviti gel iz unutrašnjeg dela biljke, skidajući spoljašnji zaštitni sloj lista, (koji se koristi kao jedino đubrivo na plantažama Aloje). Osnovu proizvoda FLP-a  čini aloja gel, koji ne sadrži aloin (izuzetno opasnu materiju koja se nalazi u zelenom delu lista) kao ni ekstrakte aloina. Zeleni deo biljke se ne upotrebljava već se koristi samo središnji, želatozni deo, biljke !
List Aloe Vere u kome se nalazi GelAloja gel sadrži preko 250 korisnih supstanci u potpuno prirodnom stanju: 20 minerala, 12 vitamina, 20 od 22 amino kiseline . . .  U sastav gela ove biljke ulaze brojne komponente čiji su efekti veoma širokog spektra od regenerativnih, imunostimulatornih, antitumorskih, antialergijskih pa sve do specificnih i ozbiljnih stanja.

Nauka se poslednjih godina veoma angažovala u pokušajima da rasvetli neke od mehanizama delovanja ove biljke ( i otkrivanju istine i utvrđivanju činjenica), odnosno pojedinih komponenata, a o tome govore brojne naučne publikacije u različitim medicinskim časopisima. Zainteresovanost Imunobiologa i onkologa vezana je za briljantne rezultate istraživanja u domenu Imunomodulatornog, antitumorskog i antialergijskog delovanja pojedinih komponenata koji se nalaze samo u ovoj biljci. Pregled podataka do kojih su došli nezavisni istraživački timovi u laboratorijama širom sveta mogu se, u pojednostavljenoj formi videti u nastavku teksta:

Vitamini: Aloe Vera sadrži mnoštvo vitamina, iako ne sadrži vitamin D, sadrži veoma bitne antioksidativne vitamine A, C i E. Vitamine B grupe (tiamin, riboflavin, holin, folna kiselina) (Coats, 1979).

Oligoelementi i minerali: Sok aloje vere sadrži: kalijum, natrijum, kalcijum, magnezijum, mangan, bakar, cink, hrom i gvožđe. Magnezijum laktat inhibira histidin dekarbosilazu i onemogućuje formiranje histamina od aminokiseline histidin (Shelton, 1991). Histamin se oslobađa kod alergijskih reakcija i izaziva intenzivan svrab i bol. Antialergijsko dejstvo aloe vere se objašnjava prevencijom formiranja histamina.

Enzimi: Kada se primeni oralno (popije), aloja vera svojim biohemijskim katalizatorima, kao što su amilaze i lipaze, potpomaže proces varenja razlažući masti i šećere. Aloja Vera ima svojstvo da čisti crevne resice i creva od štetnih sastojaka i da normalizuje funkcije našeg apara­ta za varenje. Zanimljivo je da enzimi iz Aloje Vere uništavaju i bakterije u organizmu. Jedan važan enzim - karboksipeptidaza, deaktivira bradikinaze i deluje antiupalno, sprečava vazodilataciju (proširenje krvnih sudova) na mestu upale, čime istovremeno smanjuje i bol (Obata et al., 1993, Shelton, 1991).

Giberelin: deluje anti-zapaljenski i anti-edematozno kod svih upala u organizmu. Zapaženo je njegovo dejstvo kod Upale zglobova. Nasuprot veštačkim lekovima koji imaju isti efekat, Giberelin stimuliše sintezu proteina u DNK - RNK sistem ćelijama smanjujući edeme. Dejstvo ne izostaje kod dijabetesa ili kardiovaskularnih bolesti.

Šećeri: Aloe vera sadži kako monosaharide, tako i polisaharide. Najvažniji su dugi lanci polisaharida, koji sadrže glukozu i manozu. Polisaharidi, posle oralnog uzimanja, prelaze kompletni u ćelije zahvaljujuci celularnoj apsorpciji - pinocitoza, što govori u prilog poznatom antidijabeticnom dejstvu Aloja Vera gela. Za razliku od drugih šećera koji se moraju razložiti pre resorpcije, polisaharidi se apsorbuju celi i pojavljuju se u krvi nepromenjeni. Tamo se ponašaju kao imunomodulatori sposobni da pokrenu ili zaustave imuno reakciju (Green, 1996, Kablon et al., 1991, Sheets et ai, 1991). Za galaktomanane (šećeri dugog lanca dobijeni iz Aloje) se pokazalo da imaju široki spektar stimulativnog dejstva na imunološki sistem i zaštitni efekat unutar ljudskog tela. Medicinski je dokazano da jedan polimanozni šećer, Carisin, ima antivirusno dejstvo, što je izuzetna činjenica jer ne postoji lek koji može da zaustavi viruse. Carisin trajno uništava proteinski omotač virusa SIDE, koji tada ne može da napadne T4 ćelije u organizmu i dovede do bolesti koje se svi bojimo (Anally, 1987).

Antrakinoni: Gorka aloe vera sadrži slobodne antrkinone i njihove derivate: Barbaloin 10 (1\'4\'-anhidroglukozil-aloe emodin9 antron; Izobarbaloin, AntronG glokuzide i hormone). U većoj količini ove supstance imaju snažan laksantni efekat, ali kada se u manjoj količini pojave mogu da pomognu resorpciju iz creva, imaju potencijalno antimikrobno svojstvo (Lorenzetli et al., 1964, Sims et ai, 1971) i poseduju snažno analgetičko dejstvo. Lokalno mogu upiti ultraviolentno zračenje, inhibirati aktivnost tyronase, smanjiti formiranje melanina ili bilo koju tendenciju hiperpigmentacije (McKeoum, 1987, Strickland et a!., 1993).

Lignini: su inertne supstance koje omogućuju Aloja Veri da prodre duboko u kožu noseći sve ostale aktivne supstance sa sobom. Naime, Aloja Vera ima izuzetnu sposobnost upijanja, prodire do sedmog nivoa kože, noseći sve aktivne supstance sa sobom čime neguje sve slojeve kože, a ne samo površinu (Coats, 1979).

Saponini: Ove supstance predstavljaju "čistače" sa antisepticnim svojstvima (Hirat i Suga, 1983). Pomažu ostalim supstancama u navedenim dejstvima i deluju kao izuzetan, prirodni, čistać organizma.

Biljni steroli: u sastavu Aloja Vere uključuju Campesterol, beta Sitosterol i Lupeol (Coac, 1979). Njihova osnovna funkcija je smanjenje upalnih procesa u organizmu.

Salicilna kiselina: Aspirinu slična supstanca koja poseduje antizapaljenska i antibakterijska svojstva. Dejstvom protiv bolova i povišene temperature znatno pomaže organizmu. Salicilna kiselina omogućava i uklanjanje nekrotičnog tkiva iz rane.

Amino kiseline: su temelji proteina i neophodne su za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Gel Aloja Vere obezbeđuje 20 od 22 neesencijalne amino kiseline potrebne organizmu. Aloe vera obezbeduje i 7 od 8 esencijalnih amino kiselina, koje ljudski organizam ne može da proizvede, već se moraju uneti ishranom a od ogromne su važnosti za pravilan razvoj naših ćelija.

Rezultati istraživanja vezani za imunostimulatorne komponente:
 
Acemanan: je polisaharidna komponenta od ranije poznata po svojstvu da aktivira ćelije čija je uloga veoma važna u realizaciji ne spećificnog imunskog odgovora; povećava sposobnost pomenutih ćelija da uništavaju bakterije i gljivice i do 98% (Stuart RW et al. feb.1997.); najnovija istraživanja pokazuju da pomenuti molekul podstiče sazrevanje dentričnih ćelija koje se nalaze u limfnim čvorovima i ključne su za aktivaciju T limfocita (Lee JK et al. jul 2001.). Ako se zna da pomenute ćelije u nezreloj formi ne samo što ne mogu da aktiviraju T limfocite već ih, ne retko, uvode u stanje nereaktivnosti, postaje sasvim izvesno da je prisustvo acemanana u našem organizmu i njegov kontakt sa pojedinim ćelijama našeg imunog sistema jeste višestruko koristan kada je u pitanju naša sposobnost da se branimo od različitih infekcija.

Aleroide - nedavno izolovani polisaharid koji se pokazao kao najmoćniji do sada poznati aktivator makrofaga (ćelija čija je uloga presudna u prvoj liniji samoodbrane). Iako se u našem Aloja Vera Gelu nalazi u prirodnom obliku i u malom procentu (0,015%), smatra se da je najznačajniji udeo u imunostimulaciji uzrokovanoj delovanjem gela ima upravo ova komponenta, a njena efikasnost je vezana za specifican mehanizam njenog delovanja unutar ćelije (Pugh N. et al. feb. 2001.).  Rezeltati istraživanja vezani za komponente sa Antikancerogenim dejstvom:
 
Aloe-emodin je molekul male molekulske mase, pripada grupi antrakinona, vrlo uspešno uništava neuroektodermalne tumore i tumore creva terajući tumorske ćelije u samoubilačku akciju indukcijom programirane ćelijske smrti, a da pri tome ne remeti rast i deobu normalnih i zdravih ćelija. Selektivno delovanje ove komponente vezuje se za način njenog unosa u ćeliju i smatra se lekom budućnosti kada je kancer u pitanju (PecereT. et al., Jun 200; Lee HZ et al., Nov 2001)

DIethylheksilphthalat (DEHP) ubija leukemicne ćelije i to u vrlo visokom procentu, koncentracije koje uništavaju 75-85 % tumorskih; ne remete rast i deobu zdravih ćelija (Lee KH et al., AVG. 2000); mehanizam delovanja je isti kako kod prethodno pomenute komponente, a to je da tera ćeliju na samo uništenje -indukuje ćelijsku smrt koja rezultira potpunim raspadom genetskog materijala tumorske ćelije! Smatra se antileukemičnim lekom buducnosti !

Aloja Vera u Terapiji i Prevenciji Kancera:

UV zračenje, brojni biološki i hemijski agensi sa dokazanim kancerogenim svojstvima (razni virusi, nikotin, kofein, pesticide, konzervansi, slobodni radikali ...), mogući su uzročnici promena u genskom zapisu ili aktivnosti pojedinih gena što ima za posledicu ulazak normalne ćelije u process maligne transformacije. Ovim započinje nekontrolisana deoba iz jedne mutirane ćelije. U tom procesu geneze definitivno postoje novoi na kojima imunski sistem poznaje tumorsku ćeliju i razlikuje je od normalne. Na žalost u najvećem broju slučajeva antitumorski odgovor je nezadovoljno efikasan, a tumori su razvili brojne načine da pokrenuti imunski odgovor izbegnu.

U tom kontekstu ispitivana su i moguća delovanja Aloje Vere na rast i razvoj kancera, a dobijeni rezultati su impozantni. Postoje jasni naučni dokazi da u in vitro uslovima Aloe vera suprimira rast tumorskih ćelija, stimuliše imunski odgovor, pojačava nekrozu tumorskog tkiva i podstiče rast zdravih ćelija o čemu govore brojne publikacije. Drugi nivo ispitivanja – ispitivanje delovanja Aloe vere u in vivo sistemu na kancerima životinja takođe su bili impresivni.

U slučajevima kada su zračenje i hemoterapija neophodni, Aloja Vera pomaže tako što minimalizuje oštećenje zdravih ćelija tkiva, što je nužna posledica pomenutih tretmana. Obzirom da u tom procesu naročito stradaju ćelije imunskog sistema koje su od suštinskog značaja za oporavak, Aloja vera će pomoći organizmu, kako u borbi protiv ćelija kancera, tako i u sprečavanju oštećenja zdravih ćelija nastalih usled primenjenog tretmana

Rezultati istraživanja vezani za komponente sa Alergijskim dejstvom:

Alprogen je glikoprotein izolovan iz Aloja vera gela koji na više nivoa onemogućava realizaciju alergijske reakcije: najpre mehanički sprečava vezivanje alergena za ćeliju što bi uslovilo pražnjenje granula sa histaminom i sintezu leukotrijena koji, zajedno, predstavljaju medijatore alergijske reakcije. Na unutarćelijskom nivou višestruko remeti prenos signala koji bi uslovio prethodno pomenute procese (Ro JY et al. Jan. 2000.)

Navedeni rezultati samo su jedan deo rezultata do kojih je nauka došla ispitujući efekte biljke Aloja Vera. Nizom naučnih radova potvrdjena su njena regenerativna svojstva i izolovane su neke komponente koje su za to zaslužne. Brojne su publikacije za njeno UV protektno dejstvo. Egzaktna osnova u tumačenju dejstva Aloje učiniće naš pristup ozbiljnijim i temeljnijim i učvrstiti nas u uverenju da se savremena i tradicionalna medicina nalaze na istoj strani, a njihova simbioza predstavlja najkraći put do uspešnog  rešenja problema dobrog zdravlja.

Biohemijski sastav Aloe Vere  Aloe Vera

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
porn Porn